Overzicht

Deze website wordt beheerd door Haruco-vert. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Haruco-vert. Haruco-vert biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, na uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze “service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze service voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze service voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang hebben tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de service voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de service voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze service voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 1 – VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze service voorwaarden, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden, noch mag u, in het gebruik van de dienst, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overdragen.
Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de service aan iedereen om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met inbegrip van creditcardgegevens) niet-versleuteld kan worden overgedragen en betreft a) uitzendingen via verschillende netwerken; En b) wijzigingen in overeenstemming en aanpassing aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van een deel van de dienst/produkt, het gebruik van de dienst/produkt,, of toegang tot de dienst/produkt, of een contact op de website via welke de dienst/produkt, wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande, nauwkeurigere, vollediger of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

AFDELING 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de dienst/produkt, (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te staken.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijs wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst/produkt,.

AFDELING 5 – produkten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde produkten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze produkten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan retour of ruil alleen volgens ons retourbeleid.
We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze produkten die in de webwinkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van alle kleuren van uw computer monitor nauwkeurig is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van produkten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van produkten of produktprijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk produkt op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een produkt of dienst gemaakt op deze site is nietig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS-EN ACCOUNT GEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij onze plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur-en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuur-of telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en u indien nodig contact met u opnemen.

Lees ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen zeggenschap of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools “as is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante externe provider (s).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Voor dergelijke nieuwe functies en/of diensten gelden ook deze service voorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden richten die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Controleer het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie gaat aangaan. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijd inzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief, ‘ opmerkingen ‘), stemt u ermee in dat we op elk gewenst moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruik maken van opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te behouden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om content te monitoren, te bewerken of te verwijderen die we naar eigen goeddunken bepalen onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met de intellectuele eigendom of deze service voorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen niet in strijd zijn met enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computer virus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze invloed kan hebben op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of anderszins ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke gegevens via de webwinkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die verband kunnen houden met product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u deze hebt ingediend uw bestelling).
Wij verplichten ons niet tot het actualiseren, wijzigen of verduidelijken van informatie in de dienst of op enige gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen gespecificeerde update-of vernieuwingsdatum die is toegepast in de service of op een gerelateerde website, moet worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de service voorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor onrechtmatig gebruik; (b) om anderen te vragen om te gebruiken of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of te schenden van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lastigvallen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie in te dienen; (g) het uploaden of overdragen van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van de dienst of op enige gerelateerde website, andere websites of het Internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) spam, phish, spam, voorwenden, spin, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; Of (k) om de beveiligingskenmerken van de service of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u, mogen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service zijn (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) voorzien van ‘ as is ‘ en ‘ zoals beschikbaar ‘ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Haruco-vert, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van, zonder beperking, winstderving, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende van uw gebruik van een van de diensten of producten die worden aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook rood als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) gepost, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg-of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Haruco-vert en haar ouders, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze service voorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze service voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het onafdwingbare gedeelte geacht te zijn van deze voorwaarden van dienstverlening, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden voortbestaan.
Deze service voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons ervan op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u in ons eigen oordeel niet slaagt, of als we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze service voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of bijgevolg kan u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het verzuim van ons om een recht of bepaling van deze service voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de service voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze service voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de redactie partij.

AFDELING 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze service voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de service voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze service voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACT GEGEVENS

Vragen over de service voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@haruco-vert.com